Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun

Singapur Büyükelçiliği 18.09.2012

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Hakkındaki Kanun” kapsamında

yurtdısında yasayan vatandaslarımızın bilgi talebinde bulundugu hususunun iletildigi Çalısma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgından (ÇSGB) yurtdısında yasayan vatandaslarımızın sözkonusu

kanun hakkında aydınlatılabilmesi için bilgi gönderilmesi istenmisti.

Konuya iliskin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baskanlıgının yazısının örnegi

ÇSGB’den alınmakla ilisikte sunulmaktadır.

Sözkonusu yazıda özetle;

􀀐

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanununun 60,61, 92 ve geçici

12. maddesindeki hükümler dogrultusunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde

(AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan Türk vatandaslarının SGK Baskanlıgınca resen

genel saglık sigortası tescil islemlerinin yapıldıgı; vatandaslarımızın yerlesim yeri

adresinin Türkiye olmaması halinde genel saglık sigortalılıklarının sona erdirildigi,

􀀐

Yurtdısında yasayan Türk vatandaslarının zorunlu genel saglık sigortası uygulamasına

dahil edilmemeleri; dahil edilmis iseler haklarında yapılan tescilin iptali için AKS’de

Türkiye olan adres bilgilerini, bizzat kendileri ya da aynı konutu paylasan aile

fertlerinden birisinin sahsen veya posta yoluyla dıs temsilciliklere müracaat ederek, dıs

temsilciligin bulunmadıgı ülkelerde ise bildirimlerini posta ile nüfus kaydının

bulundugu nüfus müdürlügüne veya sayısal imza ile Nüfus ve Vatandaslık Isleri Genel

Müdürlügüne yaparak yurtdısı adreslerini güncelleyebildikleri,

􀀐

Yurtdısında yasayan vatandaslarımızdan adres güncellemelerini yaptıkları tarihten

önce SGK Baskanlıgınca resen tescil islemleri yapılmıs olanların, 1 Ocak 2012 tarihi

ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralıgında yurtdısında çalısma, egitim ve

benzeri amaçlarla yerlesik olduklarını belgeleyen resmi evrakların ekli oldugu

dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin baglı bulundugu sosyal güvenlik il

müdürlügü/merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme iliskin genel saglık

sigortası tescillerinin iptalinin yapılacagı ve magdur olmalarının engellenecegi,

􀀐

Ülkemizle sosyal güvenlik sözlesmesi imzalayan ülkelerde yasayan

vatandaslarımız

ın bulundukları ülkelerin sigorta kurumlarına basvurarak almıs

oldugu ilgili saglık yardım hakkı belgesinin, bakmakla yükümlü oldugu kisinin ikamet

adresinin bulundugu yerdeki SGK Yurtdısı Islemleri Servisine ibraz edilmesi halinde

ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü oldugu kisilerin SGK tarafından saglanan

saglık yardımlarından faydalanabilecekleri,

􀀐

Ülkemiz ile bulunulan ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözlesmesinde

genel saglık sigortası uygulamasına iliskin hüküm bulunmaması halinde,

bu

ülkelerde bulunan vatandasımızın Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü oldugu

esinin, 18 yas üstü çocugunun, anne ve babasının genel saglık sigortalısı sayılacagı ve

5510 sayılı Kanun kapsamında saglık yardımlarından faydalanabilecegi,

􀀐

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözlesmesi imzalanmayan ülkelerde ikamet eden

vatandaslarımız

ın, yurtdısı adreslerini güncellemeleri halinde genel saglık sigortalısı

sayılmayacakları; öte yandan bu kisilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü

oldugu esinin, 18 yas üstü çocugunun, anne ve babasının genel saglık sigortalısı

sayılacagı ve 5510 sayılı Kanun kapsamında saglık yardımlarından faydalanabilecegi

belirtilmektedir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesine Başvuru 09:30-12:00 / Konsolosluk Şubesinden Evrak Teslimi 14:30-16:30
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı Tatili
5.2.2019 6.2.2019 Çin Yeni Yılı
19.4.2019 19.4.2019 Kutsal Cuma
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
19.5.2019 20.5.2019 Vesak Günü
4.6.2019 5.6.2019 Ramazan Bayramı
9.8.2019 9.8.2019 Singapur'un Milli Günü
11.8.2019 12.8.2019 Kurban Bayramı
27.10.2019 28.10.2019 Deepavali
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Noel Günü