Türkiye Cumhuriyeti

Singapur Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

"türkiye Ekonomisi Ve Merkez Bankacılığı" Konulu Akademik Yarışma , 09.01.2012

Sayı: 2011 – 77

23 Kasım 2011

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN “AKADEMİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YARIŞMA”YA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye ekonomisi veya merkez bankacılığı konularında yapılan akademik çalışmaların desteklenmesini sağlamak ve bu çalışmalara daha geniş kesimlerin ulaşabilmesine katkıda bulunmak amacıyla “Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma'nın Üçüncüsü”nü düzenleyecektir.

Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Şubat 2012 Pazartesi günü mesai saati bitimi olup, yarışmaya ilişkin başvuru formuna ve ayrıntılı bilgiye www.tcmb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.