Türkiye Cumhuriyeti

Singapur Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Tübitak Tarafından Oluşturulan Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi , 05.03.2014

TÜBİTAK'ın, faaliyetlerini yurtdışında sürdüren Türk bilim insanlarını ortak bir veri tabanı temelinde buluşturmak amacıyla kullanıma açtığı "Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi"ne (ARBİS-Y) ilişkin duyurusu aşağıda sunulmuştur:

"Bilindiği üzere, TÜBİTAK'ın ve ülkemizdeki diğer Ar-Ge paydaşlarının yurtdışındaki Türk bilim insanlarımız ile etkileşiminin arttırılması amacıyla son yıllarda birtakım girişimler sürdürülmektedir. Bu maksatla TÜBİTAK tarafından 2012 ve 2013 yıllarında "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayları" ve "Hedef Türkiye" etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.

Yapılan bu faaliyetler çerçevesinde, yurtdışındaki Türk bilim insanlarımız ile sürdürülebilir ortaklıklar kurulmasına katkı sağlamayı amaçlayan "Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi" (ARBİS-Y) kullanıma açılmıştır. ARBİS-Y, TÜBİTAK tarafından kurulan ve yurtdışında faaliyetlerini sürdüren Türk bilim insanlarının bir envanterde buluşmasını sağlamayı hedefleyen bir veri tabanıdır.

ARBİS-Y, araştırmacılar tarafından kullanımı ve güncellemesi kolay, esnek ve pratik bir veri tabanı olarak tasarlanmıştır.

Bilim insanlarımızın https://arbis-y.tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri veri tabanına kısa bir süre içerisinde en temel bilgilerini girerek kayıt yapmaları mümkün olacaktır. Yurt dışındaki Türk bilim insanlarının ARBİS-Y veri tabanına kayıt olmaları, TÜBİTAK çalışmalarında bu araştırmacılardan en üst düzeyde katkı sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir."

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.