Türkiye Cumhuriyeti

Singapur Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gençlik Köprüleri Programı , 19.08.2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTATB) tarafından,  yurtdışında yaşayan 16-22 yaş aralığında ve eğitimine devam eden gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek vermek amacı ile "Gençlik Köprüleri" isimli bir program başlatılmıştır.

YTATB bu amaçla, "2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı" kapsamında Türkiye'de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz sivil toplum kuruluşlarına (demekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, temaya uygun projeler için destek sağlayacak olup, programın içeriğine http://www.vtb.gov.tr/ adresli web sayfasından erişilebilmektedir.