Türkiye Cumhuriyeti

Singapur Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası , 29.07.2016

25 Temmuz 2016 tarihli ve 29781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" konulu 2016/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ekte sunulmuştur.

İlgili Dosyalar :

- Genelge.pdf