Türkiye Cumhuriyeti

Singapur Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Anayasa Değişikliği Halkoylamasi – Büyükelçiliğimizde Açilacak Sandik Hakkinda Duyuru , 04.04.2017

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın Anayasa Değişikliği Halkoylamasında oy kullanabilmelerini teminen, Büyükelçiliğimizde 9 Nisan 2017 Pazar günü
09:00 -21:00 saatleri arasında sandık kurulacaktır.

Büyükelçiliğimizin adresi ihtiyaten aşağıda sunulmuştur:

“T.C.
Singapur Büyükelçiliği, 2 Shenton Way, #10-03 SGX Centre-1 068804 Singapore”

Oy kullanılabilmesi için vatandaşlarımızın beraberlerinde T.C Kimlik Numarası taşıyan
, resimli kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.
Geçerli belgelere ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinde
yeralan hükümler aşağıda sunulmuştur:

“…seçmenler,
Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasında; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler.”

Bu çerçevede, son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Çipli Kimlik Kartı) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönündeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Öte yandan, YSK kararı gereğince oy vermenin bitiş saatinden (21:00) sonra gelen seçmenler oy kullanamayacağından, vatandaşlarımızın mümkün olduğunca erken saatleri tercih etmeleri rica olunur.