T.c. Singapur Büyükelçiliği Personel Alım İlanı

Singapur Büyükelçiliği 28.03.2011

T.C. Singapur Büyükelçiliği

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

Büyükelçiliğimiz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

1) Adaylarda Aranan Nitelikler:

1. T.C. vatandaşı olmak

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

6. Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir).

8. Adayların okuma, yazma, konuşma ve anlama bakımından yeterli düzeyde İngilizce bilmelerive bilgisayar kullanmaları gerekmektedir.

2) Sınavlar:

A. Yazılı Eleme Sınavı (2 Mayıs 2011 Pazartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Büyükelçilik binasında yapılacaktır)

10.00 – 12.00

1. İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

2. Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

14.00 – 16.00

3. Türkçe ve İngilizce Kompozisyon (1 saat)

4. Matematik (1 saat)

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 5 Mayıs 2011 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava davet edileceklerdir.

B. Sözlü ve Uygulamalı Sınav:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi)
- İngilizce dinleme-anlama-konuşma

- Bilgisayar kullanımı

3) Adaylardan İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir).

- Pasaportun aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri

- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü)

- Son aldığı diplomanın aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan dosyaya konmak üzere istenecektir)

- İki adet vesikalık fotoğraf

- Erkek adaylar için: askerlik terhis belgesinin aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan istenecektir)

- Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 22 Nisan 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsenveya yazılıolarak (posta ya da e-posta), yukarıdaki belgelerle Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçiliği’ne başvurmaları gerekmektedir. Posta veya e-postayla yapılan başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla yukarıda kayıtlı belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Yazılı ve sözlü sınavlar, Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçiliği’nin aşağıda kayıtlı adresinde gerçekleştirilecektir.

Adres : 2 Shenton Way
#10-03, SGX Centre-Tower 1
Singapore 068804

http://singapur.be.mfa.gov.tr/

turkemb.singapore@mfa.gov.tr

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesine Başvuru 09:30-12:00 / Konsolosluk Şubesinden Evrak Teslimi 14:30-16:30
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı Tatili
16.2.2018 16.2.2018 Çin Yeni Yılı
30.3.2018 30.3.2018 Kutsal Cuma
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
29.5.2018 29.5.2018 Vesak Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
9.8.2018 9.8.2018 Singapur'un Milli Günü
22.8.2018 22.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
6.11.2018 6.11.2018 Deepavali
25.12.2018 25.12.2018 Noel Günü