Türkiye Cumhuriyeti

Singapur Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

"24. Uluslararası Araştırma Projeleri" Yarışması , 23.12.2014

Özel MEF (Modern Eğitim Fen) okulları hedef kitlesi ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm lise ve dengi okul öğrencileri olmak üzere, "24. Uluslararası Araştırma Projeleri" konulu bir yarışma düzenlemeyi öngörmektedir. Sözkonusu yarışmaya ilişkin bilgi ve belgelere

http://yegitek.meb.gov.tr/www/ozel-mef-okullari-arastirma-projeleri-yarismasi/icerik/147

uzantılı internet adresinden ulaşılabilecektir.