Türkiye Cumhuriyeti

Singapur Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

1 Kasım 2015 Tarihinde Gerçekleştirilecek Milletvekili Genel Seçimleri Hakkında Duyuru - I , 28.08.2015

Ülkemizde 1 Kasım 2015 Pazar günü gerçekleştirilecek 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hazırlıkları çerçevesinde, Yurtdışı
Seçmen Kütüğü YSK tarafından 2 Eylül 2015 Çarşamba günü www.ysk.gov.tr
adresinden ilan edilecektir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, ilanın geçerli olacağı 10 Eylül 2015 Perşembe gününe kadar Yurtdışı Seçmen Kütüğünde yer alan adres beyanlarını kontrol ederek gerektiğinde Büyükelçiliğimize şahsen müracaatla kayıtlarını düzelttirebileceklerdir.

Sandık açılması uygun görülen dış temsilciliklerimizin listesi YSK tarafından bilahare duyurulacaktır. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz Haziran ayında yapılan Genel Seçimlerde Singapur’da kayıtlı seçmen sayısı, YSK tarafından sandık açılması için minimum sayı olarak belirlenen 500’ün altında kalmıştı (482).

Bu itibarla, Singapur’a yeni taşınan veya çok önceleri buraya yerleşip Büyükelçiliğimize kayıt olmuş olmakla birlikte adres beyanı işlemini tamamlamamış vatandaşlarımız için bu hususun, önümüzdeki seçimler açısından öneminin bir kez daha hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Öte yandan, Yurtdışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı vatandaşlarımızın gümrük kapılarında 8 Ekim-1 Kasım 2015 tarihleri arasında oy kullanmaları mümkün olacaktır.

Saygıyla duyurulur.